Detta är en artikel från Direkt.

USA: PRIVAT SYSSELSÄTTNING +807.000 I DECEMBER – ADP (NY)

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
5 January 2022, 14.23

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 807.000 personer i december enligt en undersökning från ADP Employer Services.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade marknadsaktörer att sysselsättningen skulle ha ökat med 400.000 personer.

Konsensusprognosen inför fredagens officiella arbetsmarknadsrapport pekar nu mot att antalet sysselsatta totalt ska ha ökat med 400.000 i november medan sysselsättningen i den privata sektorn väntas ha ökat med 365.000 personer.

Månaden före ökade sysselsättningen i ADP-undersökningen med reviderade 505.000 personer (534.000), att jämföra med de +210.000 som rapporterades för den privata sektorn i den officiella statistiken.

ADP-undersökningen visade vidare att sysselsättningen i företag med upp till 49 anställda ökade med 204.000 i december. I företag med 50-499 anställda ökade sysselsättningen med 214.000 personer, och i företag med över 500 anställda ökade sysselsättningen med 389.000 personer.

ADP noterar att arbetsmarknaden stärktes i december då deltavarianten avtog och omikronvariantens inverkan ännu inte setts.

"Jobbökningen var brett baserad, där varuproducerande företag visade den starkaste utvecklingen under året, medan tjänsteföretagen dominerade uppgången. Snittet under fjärde kvartalet landade på 625.000, vilket är över snittet för helåret på 514.000. Även om jobbökningarna låg över 6 miljoner 2021 så är antalet sysselsatta ändå 4 miljoner under nivån före pandemin", sade Nela Richardson, chefekonom på ADP, i en kommentar.

Tabell: utvecklingen i olika sektorer under november

Sysselsättningsutveckling:
Tjänsteproducerande +669.000
Varuproducerande +138.000

Byggindustrin +62.000
Tillverkningsindustrin +74.000
Finansbranschen +24.000
Handel och transport +138.000
Företagstjänster +130.000
Utbildning hälsovård +85.000
Hotell och fritid +246.000