USA: SYSSELSÄTTNINGEN STEG 2,509 MLN I MAJ (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
05 juni 2020, 14.42

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 2,509 miljoner personer i maj. Arbetslösheten uppgick till 13,3 procent, jämfört med 14,7 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha sjunkit med 8 miljoner personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 19,8 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos bland analytiker.

I april sjönk sysselsättningen med reviderade 20,687 miljoner (-20,537 miljoner) och minskade i mars med reviderade 1.373.000 (-870.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 3,094 miljoner personer i maj, väntat var -7,5 miljoner. I april sjönk sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 19,724 (-19,557).

Den genomsnittliga timlönen sjönk 1,0 procent i maj från månaden före och steg 6,7 procent i årstakt, väntat 8,5 procent i årstakt. I april steg den genomsnittliga timlönen med reviderade 8,0 procent i årstakt (7,9).

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,7 timmar per vecka i maj, jämfört med 34,2 timmar månaden före. Analytikerna väntade sig 34,3 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin steg med 225.000 personer, jämfört med förväntningarna om en minskning med 440.000. Månaden före sjönk sysselsättningen i industrin med reviderade 1.324.000 (-1.330.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 2,425 miljoner personer, i detaljhandeln steg sysselsättningen med 367.800 personer.

Antalet sysselsatta inom fritid och turism ökade 1,239 miljoner, efter att ha minskat med 7,539 miljoner i april.

I byggindustrin steg sysselsättningen med 464.000 Antalet offentliganställda sjönk med 585.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften uppgick till 158,227 miljoner i maj, upp från 156,481 miljoner föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 60,8 procent, upp från 60,2 procent föregående månad.

Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen steg med 3,839 miljoner personer, efter en nedgång med 22,369 miljoner personer föregående månad.

Bild: Sysselsättning

Bild: Arbetslöshet