Detta är en artikel från Direkt.

VALUEGUARD: BOSTADSPRISER +0,7% I MARS, SÄSONGSRENSAT +0,4%

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
18 April 2019, 04.00, uppdaterad 18 April 2019, 04.00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadspriserna i Sverige steg 0,7 procent i mars jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 0,4 procent.

Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 2,4 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 1,4 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter steg 0,5 procent i mars jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 0,8 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 0,2 procent, medan villapriserna steg 0,5 procent.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i Sverige stigit 1,2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod och villapriserna har stigit 3,1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 1,3 procent samtidigt som villapriserna stigit 1,5 procent.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Valueguard har också undersökt hur bostadsrättsmarknaden rört under första halvan av april. Jämfört med mars har priserna i Stockholm varit i princip oförändrade, även om det lutar åt en liten uppgång, medan priserna i Göteborg stigit 1 procent.

Vidare noterar Valueguard att antalet bostadsaffärer i mars var ungefär 10 procent högre än samma månad i fjol, men då var det också lågt efter att amorteringskravet skärpts den 1 mars.

"Jämfört med hela första kvartalet i fjol var antalet transaktioner istället några procent lägre första kvartalet i år. I Stockholm var antalet transaktioner första kvartalet i år 5-10 procent lägre än samma period både i fjol och 2017, både för bostadsrätter och villor", skriver Valueguard.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger i en kommentar att efterfrågan fortsatt matchar det stora utbudet så att marknaden är stabil och balanserad.

"På Erik Olsson betraktar vi marknaden som stabil och ser våren an med tillförsikt. Förutsättningarna är goda med en fortsatt kombination av högkonjunktur och negativ krisränta som egentligen är omöjlig", säger han.

Han noterar samtidigt att det sålts färre bostäder än normalt i Stockholm.

"Fortsätter det så riskeras balansen som stabiliserar bostadspriserna nu", säger han.

Att det sålts ovanligt få bostäder i Stockholm, trots stor inflyttning och stark ekonomi, beror enligt Erik Olsson mycket på att det är svårast att finansiera ett bostadsköp i Stockholm där bostadspriser och bostadslån är högst, även med hänsyn taget till löneläget.

Han säger också att den största osäkerheten på bostadsmarknaden för närvarande är bristen på besked från politiskt håll om vilka förutsättningar som ska gälla på sikt.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
==============================================================
HOX
Sverige 0,7 2,4 1,4

Bostadsrätter
Sverige 0,5 1,2 1,3
Stockholm 0,4 0,7 1,2
Göteborg 0,8 1,9 1,5
Malmö 0,8 2,9 4,3

Villor
Sverige 0,8 3,1 1,5
Stockholm 1,1 2,3 -0,1
Göteborg 1,5 4,6 2,4
Malmö 0,4 2,3 4,5
==============================================================

Bild: Bostadspriser HOX-index

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt