Detta är en artikel från Direkt.

VIRUS: BEKYMMERSAMT ATT DET NOTERATS NY ÖKNING AV ANTAL FALL

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
16 February 2021, 14.18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under senaste veckorna har det på global nivå varit en nedgång av antalet fall av covid-19. Minskningen har framförallt skett i Europa, men också i andra regioner.

Det sade Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid tisdagens pressträff om covid-19.

Dödsfallen släpar, men även där kan man se en minskning globalt.

"Även om antalet fall minskat är det fortsatt ett väldigt högt antal fall. Det kan svänga fort om man inte håller i alla restriktioner som finns", sade Karin Tegmark Wisell.

Vi har sett en nedgång även i Sverige under de senaste veckorna. Det har synts en platå eller en avstanning av den nedåtgående trend som synts. Men det är bekymmersamt att det synts en ökning av antalet fall under förra veckan jämfört med föregående vecka.

Vad gäller antalet inlagda fall på intensivvårdsavdelningar syns en minskning, och Karin Tegmark Wisell noterade att det i regel sker en viss eftersläpning.

Antalet dödsfall har också minskat, med viss eftersläpning, när antalet fall gått ner. Totalt har 12.487 personer med covid-19 rapporterats avlidna i Sverige.

"Vi kommer kunna skönja en effekt av vaccinationerna i de mest sköra grupperna", sade Karin Tegmark Wisell.