VIRUS: EU GODKÄNNER SVENSKT KRISPAKET TILL SMÅFÖRETAG

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
02 april 2020, 22.53

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen godkände på torsdagskvällen Sveriges krispaket på 100 miljarder kronor för att hjälpa småföretag under coronakrisen.

Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

"Det svenska garantisystemet på 9,1 miljarder euro kommer att hjälpa företag att täcka omedelbara likviditetsbehov och fortsätta sin verksamhet under dessa svåra tider", sade Margrethe Vestager, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor, i ett uttalande.

Godkännandet avser det svenska krispaketet som presenterades den 25 mars.

Sverige anmälde åtgärderna för granskning av kommissionen under EU:s tillfälliga, mer generösa regler för statsstöd under coronakrisen.

"Kommissionen fann att den svenska åtgärden överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen", skrev kommissionen.

Kommissionen noterade att det underliggande lånebeloppet per företag är begränsat till vad som krävs för att täcka dess likviditetsbehov under överskådlig framtid. De statliga lånegarantierna kan bara ges fram till den 30 september.

Vidare noterade kommissionen att lånegarantierna är begränsade till tre år, och kan förlängas med tre år till under exceptionella omständigheter.

Dessutom begränsas statens risk till högst 70 procent.

"Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionerlig för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi", skrev kommissionen.

Det var det 19 mars som kommissionen antog de nya, generösa statsstödsreglerna för att hjälpa EU-länderna bekämpa coronakrisen.