VOLKSWAGEN: LEV "I LINJE MED 2018" VÄNTAS 2019 (TID MINDRE ÖKN)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
30 okt. 2019, 07.42

STOCKHOLM (Direkt) Den tyska fordonskoncernen Volkswagen sänker guidningen för årets leveransvolym till "i linje med förra året", ned från en tidigare kommunicerad "mindre ökning", framgår av bolagets delårspresentation på onsdagen.

Volkswagen räknar dock fortfarande med att intäkterna kan öka upp till 5 procent och att den underliggande rörelsemarginalen kan hamna i spannet 6,5-7,5 procent, skriver bolaget i delårsrapporten.

Resultatet efter skatt på 4,0 miljarder euro var högre än väntade 3,2 miljarder euro, enligt Bloomberg News prognossammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 61,4 miljarder euro. Väntat var en nettoomsättning på 57,6 miljarder euro.

Det justerade rörelseresultatet blev 4,8 miljarder euro - också det högre än väntade 4,1 miljarder euro.